Συμμετοχές ομάδων 2021-2022

Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
4
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
2
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
3
Βάθρα: 
20
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
f1axion
Πρωταθλήματα: 
2
Νίκες: 
24
Βάθρα: 
49
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
2
Πρωταθλήματα: 
0
Νίκες: 
0
Βάθρα: 
0